زدن آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

زدن: آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

بی‌ام‌و ترامپ را ترساندن کرد

شرکت خودروسازی بی‌ام‌و ترساندن کرد در‌صورتی‌که ترامپ تعرفه مضاعفی بر واردات ماشین و قطعات آن اعمال کند، روند سرمایه‌گذاری در آمریکا را متوقف خواهد کرد. به ..

ادامه مطلب