زدن آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

زدن: آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر + جواب جالب به خواستگار

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد برابر خود را می دهد. این روزها همه قو

تصاویر + جواب جالب به خواستگار

جواب جالب به خواستگار +تصاویر

عبارات مهم : دختران

دختران قوم قشقایی جواب خواستگاران خود را به صورت جالب و هنرمندانه می دهند.

به گزارش گروه تحریریه سایت، هر قومیتی با شیوه مخصوص خود خواستگاری را برگزار می کند و خانواده عروس هم به شیوه خاصی جواب فرد برابر خود را می دهد. این روزها همه قومیت ها رو به زندگی شهری آورده اند و دیگر سنت های قدیمی نقش کمرنگ تری در شیوه جواب خواستگار را دادن، دارند. یکی از این شیوه ها جهت دختران قشقایی بود که جواب خواستگار خود را با هنر می دادند.

تصاویر + جواب جالب به خواستگار

اگرجواب دختران بعد از خواستگاری مثبت بود، قالی با نقش شيری كه دمش روبه بالاست، می بافتند و براي فرد می فرستادند! دم پايين شير در قالی نشان دهنده جواب منفی بود.

واژه های کلیدی: دختران | خواستگار | خواستگاری | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs