زدن آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

زدن: آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم، روحانى اصلاح‌طلب است/ اصلاح طلبان باید با اصولگرایان میانه همکاری کنند ، مرعشی

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: پشتیبانى اصلاح‌طلبان از روحانى یک حرکت راهبردى مهم است براى نجات کشور عزیزمان ایران و به بن بست نرسیدن شرایط سی

هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم، روحانى اصلاح‌طلب است/ اصلاح طلبان باید با اصولگرایان میانه همکاری کنند ، مرعشی

مرعشی: هیچ گاه ادعا نکرده ایم، روحانى اصلاح طلب است/اصلاح طلبان باید با اصولگرایان میانه همکاری کنند

عبارات مهم : همکاری

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: پشتیبانى اصلاح طلبان از روحانى یک حرکت راهبردى مهم است براى نجات کشور عزیزمان ایران و به بن بست نرسیدن شرایط سیاسى کشور

به گزارش ایلنا، سید حسین مرعشى در کانال تلگرامی خود نوشت: ما هیچ گاه ادعا نکرده ایم، روحانى اصلاح طلب هست.

هیچ‌گاه ادعا نکرده‌ایم، روحانى اصلاح‌طلب است/ اصلاح طلبان باید با اصولگرایان میانه همکاری کنند ، مرعشی

وی افزود: روحانى میانه رو بوده است ولى سیاست هاى امروز او سیاست هاى اصلاح طلبانه ای است که به هیچ وجه اصولگرایان نمى توانند وى را تحمل کنند.

سخنگوی حزب عاملان با بیان اینکه اگر روزى مردها ناطق و روحانى به جبهه اصولگرایى برگردند واین جبهه را از نابسامانى بیرون بیاورند اتفاق مثبتى در کشور رخ خواهد داد، اظهار داشت: آقاى روحانى هر لحظه در سبد راى خود اصولگرایان میانه را هم دیده است.امروز مورد نیاز است بین اصولگرایان میانه و اصلاح طلبان همکاری هایى وجود داشته باشد.

عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تاکید کرد: پشتیبانى اصلاح‌طلبان از روحانى یک حرکت راهبردى مهم است براى نجات کشور عزیزمان ایران و به بن بست نرسیدن شرایط سی

مرعشی با بیان اینکه پشتیبانى اصلاح طلبان از روحانى یک حرکت راهبردى مهم است براى نجات کشور عزیزمان ایران و به بن بست نرسیدن شرایط سیاسى کشور، تصریح کرد: خطاهاى آقاى روحانى خطاهاى تاکتیکى است و جواب خطاهاى تاکتیکى را نباید با غلط های راهبردى داد.

واژه های کلیدی: همکاری | اصلاح طلب | اصولگرایان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs