زدن آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

زدن: آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دستگیری ۶ نفر از سرشاخه های عرفان حلقه در کرج

شش نفر از سرشاخه های عرفان حلقه محمدعلی طاهری در کرج به همت نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر شدند.

دستگیری ۶ نفر از سرشاخه های عرفان حلقه در کرج

دستگیری ۶ نفر از سرشاخه های عرفان حلقه در کرج

عبارات مهم : دستگیری

شش نفر از سرشاخه های عرفان حلقه محمدعلی طاهری در کرج به همت نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر شدند.

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز ، تعداد شش نفر از فعالان فرقه عرفان حلقه از طرفداران محمدعلی طاهری که مدت ها در حال تبلیغات فرقه غیرقانونی خود در سطح استان البرز بودند، به وسیله سربازان گمنام آقا امام وقت (عج) در سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز مورد رصد وشناسایی قرارگرفته و دستگیر شدند.

دستگیری ۶ نفر از سرشاخه های عرفان حلقه در کرج

این افراد سابقه دستگیری در موارد متفاوت را داشته و با قید تعهد و گارانتی آزادشده بودند. یکی از این افراد با رسانه های معاند ازجمله بی بی سی فارسی در ارتباط بوده است.

رسیدگی به جرائم این شش نفر در حال سیر مراحل قضایی است.

شش نفر از سرشاخه های عرفان حلقه محمدعلی طاهری در کرج به همت نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر شدند.

واژه های کلیدی: دستگیری | امام حسن مجتبی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs