زدن آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

زدن: آسپرین پروتئین دانشمندان اخبار پزشکی

گت بلاگز اخبار اجتماعی خبر رسان تلگرام تا 20 روز دیگر فیلترمی شود! / توئیت نماینده مجلس

ذوالنور نماینده مجلس در صفحه توییتر خود از جلسه نمایندگان با وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: کمتر از ۲۰ روز دیگر خبر رسان تلگرام فیلتر می شود.

خبر رسان تلگرام تا 20 روز دیگر فیلترمی شود! / توئیت نماینده مجلس

توئیت نماینده مجلس: خبر رسان تلگرام تا 20 روز دیگر فیلترمی شود!

عبارات مهم : تلگرام

توئیت نماینده مجلس: کمتر از ۲۰ روز دیگر خبر رسان تلگرام فیلتر می شود.

ذوالنور نماینده مجلس در صفحه توییتر خود از جلسه نمایندگان با وزیر ارتباطات خبر داد و گفت: کمتر از ۲۰ روز دیگر خبر رسان تلگرام فیلتر می شود.

واژه های کلیدی: تلگرام | نماینده مجلس | وزیر ارتباطات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs